Daily Archives: Tháng Năm 8, 2019

ĐNH Cám Ơn Anh Kỳ 12 (Poster)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Giao Thông ở Hà Nội ngày nay

Giao Thông ở Hà Nội ngày nay (Thư của một ông Tây viết cho vợ) Em thân yêu! Anh tới Hà Nội đã được hai tuần rồi. Chắc em cũng biết, hai tuần trong đời một con người không đáng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ