Daily Archives: Tháng Năm 29, 2019

Viếng Tượng Đài_Ng Hoài Ân

Viếng Tượng Đài Thương tiếc người xưa viếng Tượng Đài Lòng thành tưởng nhớ lụy bi ai Chết cho Tổ Quốc vì danh dự Bia đá, sử xanh nhắc các Ngài. Cóc Núi: Nguyễn Hoài Ân (27/05/2019) Một Mà Hai Lừng lững oai phong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Viếng Tượng Đài_Ng Hoài Ân