Daily Archives: Tháng Năm 18, 2019

VIẾT trong những ngày đất nước đang chuyển mình_KTS Thanh Vân

VIẾT trong những ngày đất nước đang chuyển mình  Tác giả: Nữ Kiến Trúc Sư Trần Thanh Vân, 30-4-2019 Tôi không phải là nhà chính trị, cũng không phải là một fortune teller, nhưng với những năm tháng từng trải của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở VIẾT trong những ngày đất nước đang chuyển mình_KTS Thanh Vân