Daily Archives: Tháng Năm 15, 2019

Về buổi hội thảo Về Chiến Tranh Việt Nam

Tường trình sơ khởi về buổi hội thảo Về Chiến Tranh Việt Nam “1969 Vietnamization and The Year of Transition in the Vietnam War”   (revised 5/9/2019) Buổi hội thảo diễn ra tại thành phố Lubbock Texas Từ ngày 25 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Về buổi hội thảo Về Chiến Tranh Việt Nam