Ủng hộ Dự Luật Trừng Phạt Biển Đông

GS Nguyễn Văn Canh, một người Thầy khả kính của LL/CSQG, đã dành nhiều tâm huyết cho “Dự Luật Trừng Phạt Biển Đông S.1634” đã và đang được Thượng Viện HK chuẩn bị biểu quyết. Dự Luật có nhiều triển vọng sẽ được Thượng Viện chuẩn thuận và chuyển xuống Hạ Viện để biểu quyết.
Vì Dự Luật có liên hệ đặc biệt đến Việt Nam, nên theo đề nghị của GS Nguyễn Văn Canh, chúng ta cần vận động các vị dân biểu, nghị sĩ trong địa hạt của mình ủng hộ Dự Luật này bằng cách gởi thư (qua email) tới họ theo nội dung như mẫu thư dưới đây để yêu cầu họ vote “Yes” cho Dự Luật:

From: (Email của người gởi)

To: (Email của dân biểu liên bang trong đơn vị của người gởi)

· Subject: South China Sea and East China Sea Sanctions Act of 2019

· Message Body: 
I would like for you to support “The East China Sea and South China Sea Sanctions Act of 2019”. “Vote for it” means you contribute to stability in the region, also show that the USA is the only power that can maintain order  and security for the world.”
We believe that S.1634 – 116th Congress is a need for our country, and respectfully ask you to vote ‘Yes’ on it.

Sincerely,
(Tên và địa chỉ của người gởi

Thí dụ: Nguyễn Văn X.

            12345 ABC Street, OPQ City, Zip#……….)
Quý NT và C/H chỉ cần gởi thư tới các dân biểu trong đơn vị của mình. Để biết, tên dân biểu và gởi email tới vị đó, quý vị có thể vào website sau đây :

https://results.org/volunteers/action-center/legislator-lookup/?vvsrc=%2fAddress

Sau đó, click vào tên vị dân biểu liên bang của đơn vị mình rồi click vào ô “Compose Your Message” và điền các chi tiết như mẫu thư ở trên rồi gởi đi.

Rất mong quý NT và quý C/H hưởng ứng.

Thân kính,

NĐT

Sample Letter copy

 

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Ủng hộ Dự Luật Trừng Phạt Biển Đông

  1. Tuyen Dinh nói:

    Bạn viết : S.659 – 115th Congress là dự luật cũ ngày 15 tháng 03-2017 là “Sai”số hiệu dự luật rồi. Đề nghị sửa lại :
    Dự luật mới hiện thời là : ” S.1634 – South China Sea and East China Sea Sanctions Act of 2019 ”
    Tuyen Dinh

Đã đóng bình luận.