Đừng Bỏ Cuộc Chơi_Phiến Nguyễn (Thơ)

Trong buổi Họp Mặt (mini) K1 ở Little Saigon (Quận Cam) ngày 25/8/2019 vừa qua, bạn Nguyễn Phiến là một trong những K1 tham dự đã cảm kích viết ngay một bài thơ có tựa đề “Đừng Bỏ Cuộc Chơi” . Tấm hình dưới đây là là tấm hình do chính anh đề thơ gởi tới CNN:

Nguyen Phien

 

HM 24

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.