Tin thêm về Lê Văn Khiêm

Các bạn K1 thân,

Như tin buồn chúng ta đã biết, K1 Lê Văn Khiêm đã qua đời ở Baton Rouge, Louisiana, lúc 12:25PM ngày 29/3/2020 vừa qua.

Khiem
Lý do bạn ta mất thì hiện chưa biết rõ. Nhưng theo anh Võ Đăng Ngọc, một người bạn của anh ở Louisiana cho biết, bạn Khiêm chết vì bệnh dịch viêm phổi (Covid-19). Ngày hôm nay, tôi mới được anh Phan Ngọc Thạch (không rõ khóa mấy) ở Dallas cho biết thêm chi tiết rằng, một người bạn anh ở gần nhà Khiêm chỉ cách khoảng 1/2 mile, xác nhận rằng bạn Khiêm đúng là bị chết vì coronavirus.
Ngày mai (2/4/2020) người ta sẽ làm lễ hỏa táng Khiêm nhưng nhân viên hỏa táng chỉ cho 10 phút để thân nhân  gặp và phải đứng ở khoảng cách xa, không thể lại gần để nhìn mặt. Vì vậy nên ngay cả các sư thầy cũng không có thì giờ để tụng kinh.

Tôi đã cố liên lạc điện thoại với gia đình Khiêm để thăm hỏi và chia buồn nhưng rất tiếc không được.
Trong hoàn cảnh như thế, xin các bạn, chúng ta hãy cầu nguyện cho hương linh bạn ta Lê Văn Khiêm sớm được Vãng Sanh Tịnh Độ.

Thân,

Toán Nhữ

68

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.