Daily Archives: Tháng Bảy 4, 2020

Pháo Bông tại Mount Rushmore mừng Lễ Độc Lập July 4th, 2020 và TT Trump

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Pháo Bông tại Mount Rushmore mừng Lễ Độc Lập July 4th, 2020 và TT Trump

Pháo bông mừng Quốc Khánh July 4th tại Seattle

Vì đại dịch Corona Vũ Hán, Lễ Quốc Khánh Hoa Kỳ năm nay nhiều nơi không tổ chức nên không có đốt pháo bông. Mời các bạn xem đốt pháo bông tại Seattle nhé. (4th of July Fireworks của 4 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Pháo bông mừng Quốc Khánh July 4th tại Seattle

Keep America Great

Giải trí cuối tuần. Mời các bạn cùng hát cho vui

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Keep America Great