Daily Archives: Tháng Bảy 19, 2020

TIN VUI: VACCINE THÀNH CÔNG – SẼ ĐƯỢC CHÍCH NGỪA TRƯỚC MÙA ĐÔNG_BS Ng Thượng Vũ

Lại Một Tin Vui: Vaccine thành công tốt đẹp. 🌺 Ngày hôm nay, chúng ta lại có 1 tin vui: Hãng Bào Chế Moderna Therapeutics vửa kết thúc công trình khảo cứu về Vaccine Covid 19 mà họ chế tạo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TIN VUI: VACCINE THÀNH CÔNG – SẼ ĐƯỢC CHÍCH NGỪA TRƯỚC MÙA ĐÔNG_BS Ng Thượng Vũ