Daily Archives: Tháng Bảy 9, 2020

Kinh nghiệm của một người bị Covid-19

Chuyện một phụ nữ gốc Việt nhiễm COVID-19: “Tôi qua được là nhờ chồng, con” Jul 5, 2020 cập nhật lần cuối Jul 6, 2020 Bà Phuong Nguyen, chụp Tháng Tư, năm 2020, trước khi bị dương tính với COVID-19. (Hình: Gia … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Kinh nghiệm của một người bị Covid-19

Lời Phân Ưu K1 Ng~ Tấn Vĩnh_Thái Văn Hòa (K3)

Đôi Dòng Tưởng Nhớ NT Nguyễn Tấn Vĩnh: Thưa Quý NT Khóa 1, Quý NT và Quý Đồng Môn Học Viện CSQG, Thay vì viết những lời Phân Ưu ngắn gọn trước sự ra đi vĩnh viễn của NT Khóa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời Phân Ưu K1 Ng~ Tấn Vĩnh_Thái Văn Hòa (K3)