Daily Archives: Tháng Bảy 13, 2020

Phát biểu của Vernon Jones, một người da đen thuộc đảng DC nhưng không bầu cho Joe Biden

“Kể từ tháng Năm khi tôi tuyên bố tôi sẽ ủng hộ Donald Trump làm tổng thống, thiện chí của tôi đã bị nghi ngờ, sự chính trực của tôi bị tấn công, thậm chí trí thông minh của tôi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phát biểu của Vernon Jones, một người da đen thuộc đảng DC nhưng không bầu cho Joe Biden

Muốn Sống Hạnh Phúc: Ghi Nhớ 5 Chữ “Đừng” (St)

MUỐN SỐNG hạnh phúc,  GHI NHỚ 5 CHỮ ĐỪNG Con người muốn được sống hạnh phúc, thanh thản mà trong tâm lại vẫn cứ ôm giữ các loại tâm tranh đấu, oán hận thì vĩnh viễn không thể nào đạt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Muốn Sống Hạnh Phúc: Ghi Nhớ 5 Chữ “Đừng” (St)