Daily Archives: Tháng Bảy 24, 2020

Bài hát vận động bầu cử cho TT Trump

Cuối tuần mời các bạn thưởng thức bài hát vận động bầu  cho Tổng Thống Donald Trump

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài hát vận động bầu cử cho TT Trump