Daily Archives: Tháng Bảy 20, 2020

Tuổng Niệm Quốc Hận 20-7-1954

Tưởng niệm Quốc Hận: 20-7-1954! Hàn Giang Trần Lệ Tuyền  “Đây phương Nam, đây ruộng Cà Mâu no lành, với tiếng hát êm đềm trong suốt đêm thanh…”. Dẫu cung đàn đã xưa, lời nhạc đã cũ; nhưng sẽ không bao … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tuổng Niệm Quốc Hận 20-7-1954