Daily Archives: Tháng Bảy 29, 2020

Phỏng vấn GS Nguyễn Văn Canh v/v đóng cửa Lãnh Sự Quán Trung Cộng tại Houston (TX)

Giáo sư NGUYỄN VĂN CANH, cựu Giảng sư Học Viện CSQG, trả lời phỏng vấn nhân việc Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng tại Houston (TX) bị đóng cửa:

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phỏng vấn GS Nguyễn Văn Canh v/v đóng cửa Lãnh Sự Quán Trung Cộng tại Houston (TX)