Daily Archives: Tháng Bảy 26, 2020

TRUNG CỘNG VÀ TƯƠNG LAI CỦA THẾ GIỚI TỰ DO

TRUNG CỘNG VÀ TƯƠNG LAI CỦA THẾ GIỚI TỰ DO Bài phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Pompeo tại Thư viện Tổng thống Richard Nixon) Nguyễn Trung Kiên lược dịch BỘ TRƯỞNG POMPEO: Cảm ơn quý vị. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TRUNG CỘNG VÀ TƯƠNG LAI CỦA THẾ GIỚI TỰ DO