Daily Archives: Tháng Bảy 23, 2020

Hoa Kỳ Là Một Quốc Gia Cộng Hoà Chứ Không Phải Dân Chủ_Sơn Hà

Sống ở Hoa Kỳ mấy mươi năm, có bao giờ ta tự hỏi làm sao phân biệt sự khác nhau giữa hai chính đảng Cộng Hoà và Dân Chủ. Có người đã ví hai đảng ấy như nước với lửa, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hoa Kỳ Là Một Quốc Gia Cộng Hoà Chứ Không Phải Dân Chủ_Sơn Hà