Death by China (Chết Vì Trung Quốc) – Peter Navarro (Tài liệu)

Mời các bạn xem, nghe và đọc tài liệu “Death by China” (Chết Vì Trung Quốc) của TS Peter Navarro. Ông nguyên là giáo sư về kinh tế tại University of California Irvine và là tác giả của cuốn sách Death by China; hiện nay ông là cố vấn cao cấp về kinh tế của TT Donald Trump.

Phiên bản Anh ngữ:

Phiên bản tiếng Việt:

https://sachvui.com/ebook/chet-boi-trung-quoc-peter-navarro-greg-autry.1069.html

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.