Daily Archives: Tháng Tám 1, 2021

Mặc Áo Diêm Vương _ Tràm Cà Mau –

Mặc áo Diêm Vương – Tràm Cà Mau – Nhằm lúc vợ con đi thăm người chị ở tiểu bang xa, tôi xin sở nghỉ phép một tuần. Nằm nhà đọc sách, an dưỡng tinh thần trong thanh vắng. Chỉ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Mặc Áo Diêm Vương _ Tràm Cà Mau –