Daily Archives: Tháng Tám 5, 2021

Sài Gòn Vỡ Trận – Thơ TPK

SÀI GÒN VỠ TRẬN Sài Gòn đang vỡ trận Bởi dịch bệnh lây lan Phố phường bị phong tỏa Cấm chợ đóng cửa hàng Chống dịch bằng nghị quyết Ai lén đi mua hàng Theo lệnh trên ký phạt Thẳng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Sài Gòn Vỡ Trận – Thơ TPK