Daily Archives: Tháng Tám 12, 2021

Đường Lên Tây Bắc (2) – Lê Phương Lan

ĐƯỜNG LÊN TÂY BẮC (2) Lời người viết: Bài này thoạt đầu được gửi lên Facebook chỉ là một đoạn văn ngắn để lưu lại một kỷ niệm đẹp theo dòng thời gian của cuộc đời người viết. Nay ông … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đường Lên Tây Bắc (2) – Lê Phương Lan