Daily Archives: Tháng Tám 24, 2021

Cầu Tràng Tiền- Thơ Thanh Hoàng, Lệ Khanh,TP, TQN, Cóc Huế

CẦU TRÀNG TIỀN Cầu Tràng Tiền sáu vài, mười hai nhịp, Em qua không kịp. Tội lắm anh ơi! (Thơ nhân gian) Cố đô từ thuở xa xưa Danh lam thắng cảnh làm vừa lòng ai! Sáng màu nhũ bạc sáu vài Xinh xinh cầu ghép mười hai nhịp liền Nổi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Cầu Tràng Tiền- Thơ Thanh Hoàng, Lệ Khanh,TP, TQN, Cóc Huế