Daily Archives: Tháng Tám 8, 2021

Việt Cộng – Việt Cộng – Bài của Lê Dinh

Việt cộng – Việt cộng Hai tiếng này, tôi không hiểu sao, cho đến ngày nay, nó trở thành hai tiếng xấu xa, kinh tởm nhất trong số những danh từ để ám chỉ những hạng người mà ai ai … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sưu Tầm | Chức năng bình luận bị tắt ở Việt Cộng – Việt Cộng – Bài của Lê Dinh