Daily Archives: Tháng Tám 3, 2021

Tính Sổ Cuộc Đời của NCM

 TÍNH SỔ CUỘC ĐỜI ÔNG CỤ Mấy chữ “ tính sổ cuộc đời” này là của ông cụ. Ông tính thế nào tôi không biết. Chỉ biết là ông không thoát đi nước ngoài mà chết bỏ xác trong tù … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tính Sổ Cuộc Đời của NCM