Daily Archives: Tháng Tám 27, 2021

Ám Sát Tư Cách Cá Nhân – Trần Trung Đạo (ST)

“ÁM SÁT TƯ CÁCH CÁ NHÂN” QUA HAI CHUYỆN “16 TẤN VÀNG” VÀ “BỐN XE TIỀN MẶT” TT Nguyễn Văn Thiệu trong diễn văn từ chức. Mặc dù bản chất và mục tiêu giữa hai cuộc chiến Afghanistan và Việt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Ám Sát Tư Cách Cá Nhân – Trần Trung Đạo (ST)