Daily Archives: Tháng Tám 7, 2021

Tâm sự của một Bác sĩ Miền Bắc_BS Lê Nhàn

Đứa Nào Ăn Cháo Đá Bát Bs Lê Nhàn Nếu như có người hỏi là: “Tại sao Nhàn Lê sinh ra lớn lên, học hành ở miền Bắc nhưng bây giờ lại nói người Bắc chúng tôi làm hỏng hết, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tâm sự của một Bác sĩ Miền Bắc_BS Lê Nhàn