Daily Archives: Tháng Tám 17, 2021

Tin về sức khỏe anh Trưởng K1

Vừa được tin anh Trưởng K1 phải vào bệnh viện vì bị đau tim bất ngờ. Căn Nhà Nhỏ xin thông báo đến quý bạn và cầu chúc cho bạn Nhữ Đình Toán mau hồi phục lại sức khỏe. “Tôi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin về sức khỏe anh Trưởng K1