Daily Archives: Tháng Tám 2, 2021

Happy Birthday Website K1

Hôm nay kỷ niệm sự ra đời của website K1 vừa tròn 10 năm: yêu thương, đoàn kết và tương trợ. Tháng 6 năm 2011 hội ngộ 45 năm Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia tổ chức tại Bắc Cali. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Happy Birthday Website K1

SÀI GÒN NGÀY PHONG TOẢ THỨ HAI MƯƠI_Đỗ Duy Ngọc

SÀI GÒN NGÀY PHONG TOẢ THỨ HAI MƯƠI ĐAU THƯƠNG VÀ NGHĨA TÌNH. (Bài do Tuấn Hoàng chuyển) Đêm hôm qua không ngủ được. Nằm lắng nghe tiếng của đêm. Đêm Sài Gòn không còn âm thanh. Hình như có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở SÀI GÒN NGÀY PHONG TOẢ THỨ HAI MƯƠI_Đỗ Duy Ngọc