Happy July 4th

P1Thân ái chúc các bạn và thân hữu Học viện CSQG  nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong dịp kỷ niệm Ngày Độc Lập Hoa Kỳ.
Lỗi
Video không tồn tại

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.