ĐẠI NHẠC HỘI “CÁM ƠN ANH…” KỲ THỨ 15

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH Kỳ thứ 15

Khác với những lần ĐNH trước, theo BTC là Hội H.O Cứu Trợ TPB & QP-VNCH cho biết, để tiết kiệm chi phí, ĐNH lần này sẽ được tổ chức ở bên trong một hội trường có sức chứa chỉ khoảng 700 người. (xem Poster giới thiệu)

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.