Thơ TQN – Thiên đường XHCN

Thiên đường*XHCN.

Điều luật ba trăm ba mốt bày
Nhân quyền hoạch định sẵn trong đây
Đừng mong Chánh án công minh xử
Hãy đợi Luật sư lừa dối hay
Tịnh Thất Bồng Lai cần triệt hạ
Tùng Vân đồ đệ đáng tù đày
Con đường Đảng đã cho cài đặt
Ai dám vượt qua chém thẳng tay./
TQN.
*XHCN : xạo hết chỗ nói

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.