Daily Archives: Tháng Mười Hai 1, 2012

Tình Thơ- Thơ Lệ Khánh

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tình Thơ- Thơ Lệ Khánh

Happy Birthday tháng Mười Hai

                    Tháng 12 nầy có thêm nhiều bạn trong danh sách Happy Birthday, nhưng vì tài liệu quá lâu quá cũ nên có nhiều chỗ bị mờ không đọc được. Do đó không tránh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Happy Birthday tháng Mười Hai

Muốn biết sống đến bao nhiêu tuổi

Chắc có lúc nào đó bạn tự hỏi: ” Mình sống được bao nhiêu tuổi” hay là đến tuổi nào thì mình say bye bye cỏi đời nầy. Hảy click vào link dưới đây và trả lời chính xác các … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Muốn biết sống đến bao nhiêu tuổi