Daily Archives: Tháng Mười Hai 21, 2012

Oh Ho Ho Ông Già Noel K1

Gần tới ngày Christmas nên Ông Già Noel bận lắm nhưng nể tình Căn Nhà Nhỏ nên ông đến thăm và phát quà sớm cho mấy cháu 70 trong gia đình K1. Vậy thì các cháu hảy mau tới đây … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Oh Ho Ho Ông Già Noel K1