Daily Archives: Tháng Mười Hai 20, 2012

Đường Thi số 8

                                                              Lần nầy Cóc Chát được lên phiên làm chủ xị. Cóc Chát hướng về Quê Hương nơi đang bị Tàu Cộng hăm he thôn tính nước ta. Cóc Chát bèn ra đề tài Lưởi Bò, cái mà người dân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đường Thi số 8