Daily Archives: Tháng Mười Hai 2, 2012

Thơ Đoàn Ngọc Nam _ Đi Cảnh Sát

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Đoàn Ngọc Nam _ Đi Cảnh Sát

Thơ Đường số 6

Kỳ nầy Lệ Khanh: ra đề.- Thanh Hoàng: câu 1, 2.- Nghĩa: câu 3, 4.-Nghiệp: câu 5, 6.và Toán: câu 7, 8) Thâu canh thao thức xác xơ gầy Tự hỏi : ” Làm sao ta ở đây ? ” … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Đường số 6