Daily Archives: Tháng Mười Hai 10, 2012

Chúc Mừng K1 Lê văn Hưởng làm lễ Vu Quy cho con gái Tiffany Hiep Le.

Nhận được tin mừng, bạn K1 Lê văn Hưởng vừa tổ chức Lễ Vu Qui cho ái nữ Tiffany Hiệp Lê đẹp duyên cùng chú rễ Jimmy Phát Huỳnh. Tiệc mừng được thết đải ở một nhà hàng sang trọng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúc Mừng K1 Lê văn Hưởng làm lễ Vu Quy cho con gái Tiffany Hiep Le.