Daily Archives: Tháng Mười Hai 22, 2012

Bạn ta K1 Mã Thành Vinh

CNN vưa nhận được tin và hình K1 Mã Thành Vinh do K3 Nguyễn Ngọc Tuân gởi đên. Vậy xin đăng tải nơi đây để chúng ta nhìn lại dung nhan của bạn ta. Hôm nay 21/12, K.1 Mã Thành … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bạn ta K1 Mã Thành Vinh