Daily Archives: Tháng Mười Hai 12, 2012

Lời Thăm Hỏi của NT Trần Minh Công

Hôm nay nhân tang lễ bạn Võ Cát Long lại có dịp gặp lại vài bạn K-1, lại có cả bạn Nguyễn Năng Thỏa từ Washington DC về.  Được gặp lại các bạn lúc nào tôi cũng vui. Trong 10 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời Thăm Hỏi của NT Trần Minh Công