Daily Archives: Tháng Mười Hai 26, 2012

Thơ Phương Trúc gởi tặng các thi Cóc

CÓC NGHỆ Ngồi trên cây đổ Tay dỗ (1)  phiếm đàn Đồ la xự xang Không ghế ngồi càn Bụng cóc chang bang Thơ Đường rất tuyệt Ai đọc cũng khen Chẳng những dế mèn Ểnh ương chàng nghịch Nghe … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Phương Trúc gởi tặng các thi Cóc