Daily Archives: Tháng Mười Hai 6, 2012

Làm sao đái đường ???? Hí hí

Hôm nay CNN cống hiến cho các bạn hai Video mới tìm thấy trên net rất hữu ích. Ở Việt Nam nhậu cho đã rồi bị “Tiểu Đường ” là thường.Còn ở Mỹ thì sao?  -Nhớ khi mới qua Mỹ, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Làm sao đái đường ???? Hí hí

Phân Ưu K1 Vũ Cát Long

Rất buồn báo tin quý niên trưởng và các bạn K1-HVCSQG: Thêm một đồng môn K1 vừa vĩnh viễn ra đi: – An-tôn Vũ Cát Long tức K1 Vũ Gia Long (4/3/1943) vừa từ trần vào lúc 8 giờ sáng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân Ưu K1 Vũ Cát Long