Daily Archives: Tháng Mười Hai 11, 2012

Thơ Đường Cóc số 7

Ngũ Lão cóc làm chung bài Lưu Lạc, đề tài do cóc Toán cho  Giã biệt quê hương đến xứ nầy . Bao năm vẫn giữ tấm lòng đây . Niềm yêu Tổ Quốc không vơi nhẹ Nỗi nhớ Non … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Đường Cóc số 7