Daily Archives: Tháng Mười Hai 30, 2012

K1 Phạm văn Bổn thăm Minnesota _và Nguyễn Minh Đường

Trong khi CNN đang lo tổng kết sinh hoạt của gia đình K1 trong năm qua, còn hai ngày nữa là hết năm, thì nhận đựoc tin từ Minnesota gởi đến cho biết có cuộc họp mặt nho nhỏ giửa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở K1 Phạm văn Bổn thăm Minnesota _và Nguyễn Minh Đường