Mừng Sinh Nhật tháng giêng

Title Happy Birthday January

new year photoTrần thị Ngọc Dung            21.01.45
Huỳnh thị Nhẫn                     13.01.44
Lý thị Chấm                             15.01.45
Nguyễn thị Kim Oanh          12.01.44
Nguyễn Tố Tâm                       (?)
Nguyễn Trung An                 01.01.42
Hồ Bầy                                    01.01.44
Lê Viết Hằng                        15.01.45
Lê Hoằng                              01.01.45
Huỳnh long Huyền            20.01.43
Phan văn Lang                       1942
Lê văn Ni                                  1943
Đặng cao Quyền                     1943
Tống Trí Sĩ                             1945
Lý ngọc Thanh                       1943
Trương tất Thành                02.01.47
Cao thành Cung                      1945
Lại hồng Châu                      21.01.45
Trần văn Dũ                           1944
Lý phú Hào                              28.01.43
Huỳnh văn Hoàng                  1943
Nguyễn văn Tám                     1945
Đặng văn Tri                             1942
Nguyễn văn Thuyết             10.01.44
Nguyễn văn Quế                   01.01.45
Hoàng cảnh Sơn                      28.01.45
Lê Thế Văn                                16.01.46
Đặng hữu Giang                       10.01.42
Nguyễn công Phát                   1942
Bùi công Nghiệp                      01.01.45

 new year photos 2013

Dương thị Nguyệt Ánh          1942
Nguyễn Thanh Phụng           20.01.45
Nguyễn Năng Thoả                15.01.43
Nguyễn văn Hiệp                    26.01.43
Trần văn Muôn                       1944
Nguyễn minh Đường             25.01.44
Lâm văn Quận                         02.01.47
Nguyễn Trọng Trí                   27.01.43
Trần Lộc                                    05.01. . .
Trang Thiện Nhơn                  01.01.43
Trương văn Hoà                       1944
Ngô đình Anh                           05.01.43
Nguyễn tấn Vĩnh                    06.01.43
Nguyễn hữu Dũng                   19.01.42
Nguyễn đức Hiễn                   08.01.44
Vỏ văn Kim                               02.01.43
Bữu Hồng                                 01.01.43
Nguyễn văn Trung                 20.01.45
Trần viết Tường                      01.01.43

Hình ảnh | Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.