Trăng Nơi đây của ĐNN

Trang dat khach

Ngàn năm trăng vẫn bóng trăng này
Cỏi tạm đi về cảnh nước mây
Đất khách mênh manh sầu diệu vợi
Trời quê mù mịt nhớ thương đầy
Tro tàn bếp lạnh chiều thu giá
Trăng ngậm sương khuya vóc liễu gầy
Gối mộng u hoài mơ cố quận
Giật mình trở giấc mắt cay cay

                        Thanh Vân    

image-large-dem-trang-buon-2   Trang noi dayHọa.

 Nơi đây vẫn bóng ánh trăng này
Hằng Nga ẩn hiện cõi trời mây
Quê người giá lạnh  sầu viễn xứ
Chốn cũ người xưa nhớ nhung đầy
Mây thu lơ lửng chiều sương lạnh
Trăng lên soi sáng dáng liễu gầy
Đêm dài trăn trở nằm thao thức
Chợt tĩnh đâm ra hai mắt cay

                Đoàn Ngọc Nam

 

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.