Xuân Về – Thơ Nguyễn Hoài Ân

Xuan ve NHA

Xuân về Tết đến họ kháo nhau
Bon chen mưu mẹo để làm giàu
Xuân qua Tết lại e tàn tạ
Hảy hưởng mau đi kẻo chóng già.

Rạo rực Xuân nầy họ kháo nhau
Ba chân bốn cẳng chạy về mau
Mua vui thể xác trên trinh nữ
Chẳng động lòng nhân nổi khổ đau.

 Lẳng lặng mà nghe họ rếu nhau
Nhanh chân cả lũ kéo về mau
Cong lưng uốn gối đồ gian trá,
Vái lạy van xin hoái cả đầu.

 Xấu hổ mà nghe họ nói sang,
Tụ ba tụm bảy để khoe khoang
Ăn chơi nhậu nhẹt trò dâm đảng
Chỉ biết có mình lũ sói lang.

hoa mai ngay tet 08 K1 Nguyễn Hoài Ân

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.