Daily Archives: Tháng Tám 5, 2018

Cảnh giác thủ đoạn xâm nhập của cộng sản_Ng.Trọng Dân

Hãy cảnh giác  trước thủ đoạn xâm nhập của Việt Cộng Nguyễn Trọng Dân (Danlambao) – Tác giả Nguyễn Lương Truyền đã viết một bài rất suất sắc, có viễn kiến rất cao với tựa đề: “Người Việt hải ngoại và viễn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Cảnh giác thủ đoạn xâm nhập của cộng sản_Ng.Trọng Dân

Cảm Tạ của Gđ K1 Phạm Văn Bổn

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Cảm Tạ của Gđ K1 Phạm Văn Bổn