Daily Archives: Tháng Tám 29, 2018

2-9 Tổng biểu tình, cả nước xuống đường

2-9 Tổng biểu tình, cả nước xuống đường Nguyên Thạch (Danlambao) – Ngày 2 tháng 9 sắp đến và sau đó sẽ là những ngày mà toàn dân đứng dậy để thể hiện quyền công dân của khối dân tộc mà Hai … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở 2-9 Tổng biểu tình, cả nước xuống đường