Daily Archives: Tháng Tám 15, 2018

Bài viết cuối cùng của nhà báo Bùi Tín

Bài viết cuối cùng của nhà báo Bùi Tín Vào lúc 1h25′ ngày 11/8/2018 nhà báo Bùi Tín đã trút hơi thở cuối cùng trong một bệnh viện tại thủ đô Paris. Nhà báo Bùi Tín nhập viện cách đây … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài viết cuối cùng của nhà báo Bùi Tín