Daily Archives: Tháng Tám 1, 2018

Lễ Tưởng Niệm và Tang Lễ K1 Phạm Văn Bổn

Tường trình của K1 Đinh Văn Hạp từ San Jose (Bắc CA): Vào lúc  5pm thứ sáu 27/7/18, tại nhà quàn Oak Hill, San Jose, Bắc CA,  Đại gia đình CSQG/Bắc CA  gồm: Khóa 1 Bắc CA, Hội AH/CSQG/ Bắc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ Tưởng Niệm và Tang Lễ K1 Phạm Văn Bổn

Lễ Công Bố Phán Quyết về Hồ Sơ Hoàng Sa & Trường Sa

Lễ công bố phán quyết của Tòa Trọng Tài La Haye về hồ sơ Hoàng Sa & Trường Sa và Chủ quyền Dân Tộc ngày 29/7/2018 tại TP San Jose (Bắc CA)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ Công Bố Phán Quyết về Hồ Sơ Hoàng Sa & Trường Sa