Daily Archives: Tháng Tám 7, 2018

Khi tôi chết đừng đưa tôi ra biển_Nguyễn Văn Phán TQLC

LGT: Nhà thơ Du Tử Lê từng có bài thơ nổi tiếng “Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển” nói về ước nguyện của một người tị nạn khi chết hồn xác muốn được trở về quê mẹ VN. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Khi tôi chết đừng đưa tôi ra biển_Nguyễn Văn Phán TQLC

Việc đặt tên đường phố Sàigòn trước năm 1975_Nguyễn Văn Luân

  Việc đặt tên đường phố Sàigòn trước năm 1975 Trong những năm làm việc tại Tòa Đô Chánh Saigon, tôi có dịp góp phần trông coi việc xây dựng và tu bổ đường xá, lúc thì tại Khu Kiều … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Việc đặt tên đường phố Sàigòn trước năm 1975_Nguyễn Văn Luân