Daily Archives: Tháng Tám 27, 2018

Mùa Báo Hiếu_Suốt Nguyễn

     MÙA BÁO HIẾU Vu LAN mùa báo hiếu về đây. Song sắt nhìn trăng thu úa gầy Dưỡng dục công cha so bể bắc, Sinh thành nghĩa mẹ sánh non tây Quạt nồng nương cậy nhờ thê tử, Ấp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Mùa Báo Hiếu_Suốt Nguyễn